Esimerkkejä 110kV voimajohtoverkosta lämpökameralla havaituista viallisista liitoksista

 

GridJet Oy:n etusivulle