GridJet Oy
  • GridJet
  • Kaugküttevõrgud
  • Kaugküttevõrgud
  • Põhjaveeotsingud
  • Elektriliinikontroll

Kaugküttevõrkude pildistamine termokaameraga

Meie ettevõttel on pikaajalised kogemused kaugküttevõrkude pildistamisel termokaameraga. Uusimat tuvastamistehnoloogiat kasutava termokaamera Flir ning spetsiaalse optika abil suudame ka suurte kaugküttevõrkude seisukorra kuni 450-meetriselt lennukõrguselt usaldusväärselt kindlaks teha. Tellija saab ülesvõtte alusel Fliri järeltöötlusprogrammi abil koostatud näitlikustatud analüüsi kaugküttevõrgus avastatud temperatuuri kõrvalekallete kohta.