GridJet Oy
  • Elektriliinikontroll
  • Kaugküttevõrgud
  • Kaugküttevõrgud
  • Põhjaveeotsingud
  • Elektriliinikontroll

Põhjavee otsimine ja lokaliseerimine

Viime läbi lende põhjavee seisu kaardistamiseks termokaamera abil. Meie klientideks on näiteks erinevad vee-ettevõtted, põhjaveeuuringuid tegevad inseneribürood ning geoloogid. Kasutatava kõrge resolutsiooniga Fliri termokaamera ja järelanalüüsi abil saame maastikul usaldusväärselt lokaliseerida piirkonnad, kus põhjavesi paikneb maapinna läheduses. Kaamera tõhus temperatuuride eristamise suutlikkus võimaldab tuvastada ka järvede ja jõgede rannavetes asuvaid põhjavee allikaid.