GridJet Oy
  • GridJet Oy
  • Pohjavesipurkaumien etsintä ja paikannus

Pohjavesipurkaumien paikannus

Pohjavesipurkaumien etsintää ja kartoituksia mm. Ely-keskuksille, vesilaitoksille, pohjavesitutkimusta tekeville insinööritoimistoille sekä geologeille. Käyttämämme korkearesoluutioisen Flir-lämpökameran ja jälkianalysoinnin avulla voimme luotettavasti paikantaa ja osoittaa maastosta alueet joilla pohjavesi on lähellä maanpintaa. Kameran 0.05°C erottelukyky mahdollistaa pohjavesipurkaumien havaitsemisen myös järvien ja jokien pintavesistä.