GridJet Oy
  • Elektriliinikontroll
  • Kaugküttevõrgud
  • Kaugküttevõrgud
  • Põhjaveeotsingud
  • Elektriliinikontroll

Elektriliinide kontroll-lennud

Professionaalsete ja regulaarsete kontroll-lendudega on võimalik kiirelt ja usaldusväärselt kaardistada elektrovõrkude tehnilist seisundit. Tellija saab üksikasjaliku dokumentatsiooni, mis sisaldab kogu vajalikku infot võrgu seisundi ja vajalike hooldustegevuste hinnanguks. Meie poolt kontroll-lendudel kasutatav süsteem töötleb infot ja teeb raporti valmis juba lennu ajal ning võimaldab kiireloomuliste probleemide puhul vaatlusandmete saatmist tehnovõrkude hooldusmeeskonnale reaalajas.