GridJet

GridJet Oy on omalla suomalaisella SPO-erityisluvallaan FI.SPO-AUTH.0002
operoiva yhtiö jolla on laaja kokemus kaukolämpöverkkojen lämpökamerakuvauksista, sähkölinjatarkastuslennoista sekä pohjavesipurkaumien paikannuksesta lämpökameralla.

SÄHKÖLINJATARKASTUS

Ammattitaitoisesti ja säännöllisesti suoritetulla sähkölinjatarkastuslennolla voidaan nopeasti kartoittaa sähköverkon kulloinenkin kuntotilanne. Tilaaja saa sähkölinjatarkastuslennosta yksityiskohtaisen dokumentaation joka sisältää verkon kunnon ja tarvittavien kunnossapitotoimenpiteiden arvioinnin kannalta kaikki oleelliset tiedot. Käyttämämme vikahavaintojen tallennusjärjestelmä tuottaa asiakkaan verkonhallintajärjestelmään vientikelpoisen lentotarkastusraportin valmiiksi jo lennon aikana ja mahdollistaa kiireellisissä tapauksissa havaintotietojen lähettämisen reaaliajassa helikopterista valvomoon. Lämpökamerakuvaus paljastaa sähköverkosta ylikuumenneet komponentit ja liitokset.

LASERKEILAUS

Laserkeilauksella kerätyn aineiston analysoinnilla saadaan täsmätietoa reunapuuston ja aluskasvillisuuden raivaustarpeesta. Aineiston sisältämät erittäin tarkat valokuvat mahdollistavat myös verkon komponenttien kunnon tarkastamisen lennon jälkeen. Hyödyntämällä laserkeilauksella saatuja tuloksia voidaan tehokkaasti välttää kasvillisuuden, myrskyjen tai lumikuormien vuoksi sähkönjakelulle aiheutuvia ongelmia.

KAUKOLÄMPÖVERKKOJEN LäMPÖKAMERAKUVAUS

Uusinta ilmaisintekniikkaa hyödyntävän korkearesoluutioisen Flir-lämpökameran sekä erikoisoptiikan avulla kyetään luotettavasti paikallistamaan vuodot ja eristevauriot kaukolämpöverkosta. Tilaaja saa kuvauksesta Flir-jälkikäsittelyohjelmiston avulla tehdyn havainnollisen raportin havaituista lämpötilapoikkeamista sekä niiden sijainneista kaukolämpöverkolla.

POHJAVESIPURKAUMIEN ETSINTä

Suoritamme lämpökameralla pohjavesipurkaumien etsintää ja kartoituksia mm. Ely-keskuksille, vesilaitoksille, pohjavesitutkimusta tekeville insinööritoimistoille sekä geologeille. Käyttämämme korkearesoluutioisen Flir-lämpökameran ja jälkianalysoinnin avulla voimme luotettavasti paikantaa ja osoittaa maastosta alueet joilla pohjavesi on lähellä maanpintaa. Lämpökameran 0.05*C erottelukyky mahdollistaa pohjavesipurkaumien havaitsemisen myös järvien ja jokien pintavesistä.

Yrityksen tiedot

GridJet Oy
Y-Tunnus 2614556-6

Verkkolaskutus
Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)
Verkkolaskuosoite 003726145566
OVT-tunnus 003726145566

Pankkiyhteys
Nordea FI 05 1215 3000 1407 83
BIC/Swift NDEAFIHH

Laskut voi myös lähettää yhtenä PDF-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen 003726145566@procountor.apix.fi

 

YHTEYSTIEDOT

Postiosoite
PL 123
45101 KOUVOLA

Käyntiosoite
Varastotie 4 B
45610 KOUVOLA

Puhelin 0400 221 331
contact(at)gridjet.fi