GridJet Oy on omalla suomalaisella SPO-erityisluvallaan FI.SPO-AUTH.0002
operoiva yhtiö jolla on laaja kokemus kaukolämpöverkkojen lämpökamerakuvauksista, sähkölinjatarkastuslennoista sekä pohjavesipurkaumien paikannuksesta lämpökameralla.

 Koulutamme helikopteriyksityislentäjän lupakirjaan (PPL-H) tähtäävällä ohjelmalla helikopterilentämisestä kiinnostuneita. Koulutus sisältää teoriaosuuden itseopiskeluna lennonopettajan tukemana, sekä tarvittavan määrän koululentoja. Lisäksi meiltä saa R44 tyyppikoulutusta / kertausta ja yölentokelpuutukseen (NF) johtavaa koulutusta. Jokaiselle oppilaalle rakennetaan hänen tilanteensa mukainen ja kustannustehokas koulutusjärjestely. Lentotoiminta tapahtuu pääasiassa tukikohdastamme Nummelasta, mutta pystymme järjestämään tarpeen mukaan toiminnan muuallekin. Koulutustoiminnassakin mennään aina turvallisuus edellä. Alusta asti opitut oikeat menetelmät takaavat mukavia ja turvallisia helikopterilentotunteja tulevaisuudessa.

Oletko kiinnostunut ? Kysy lisää koulutuspäälliköltämme: 

Ville Leino, p. +358 40 561 8424   ville.leino@gridjet.fi

 

SÄHKÖLINJATARKASTUS

Ammattitaitoisesti ja säännöllisesti suoritetulla sähkölinjatarkastuslennolla voidaan nopeasti kartoittaa sähköverkon kulloinenkin kuntotilanne. Tilaaja saa sähkölinjatarkastuslennosta yksityiskohtaisen dokumentaation joka sisältää verkon kunnon ja tarvittavien kunnossapitotoimenpiteiden arvioinnin kannalta kaikki oleelliset tiedot. Käyttämämme vikahavaintojen tallennusjärjestelmä tuottaa asiakkaan verkonhallintajärjestelmään vientikelpoisen lentotarkastusraportin valmiiksi jo sähkölinjatarkastuslennon aikana ja mahdollistaa kiireellisissä tapauksissa havaintotietojen lähettämisen reaaliajassa helikopterista valvomoon. Lämpökamerakuvaus paljastaa sähköverkosta ylikuumenneet komponentit ja liitokset.

LASERKEILAUS

Laserkeilauksella kerätyn aineiston analysoinnilla saadaan täsmätietoa reunapuuston ja aluskasvillisuuden raivaustarpeesta. Aineiston sisältämät erittäin tarkat valokuvat mahdollistavat sähkölinjan komponenttien kunnon tarkastamisen lennon jälkeen. Hyödyntämällä laserkeilauksella saatuja tuloksia voidaan tehokkaasti välttää kasvillisuuden myrskyjen tai lumikuormien vuoksi sähkönjakelulle aiheuttamia ongelmia.

KAUKOLÄMPÖVERKKOJEN LÄMPÖKAMERAKUVAUS

Uusinta ilmaisintekniikkaa hyödyntävän korkearesoluutioisen Flir-lämpökameran sekä erikoisoptiikan avulla kyetään luotettavasti paikallistamaan vuodot ja eristevauriot kaukolämpöverkosta. Tilaaja saa kuvauksesta Flir-jälkikäsittelyohjelmiston avulla tehdyn havainnollisen raportin havaituista lämpötilapoikkeamista.

POHJAVESIPURKAUMIEN ETSINTÄ

Suoritamme lämpökameralla pohjavesipurkaumien etsintää ja kartoituksia mm. Ely-keskuksille, vesilaitoksille, pohjavesitutkimusta tekeville insinööritoimistoille sekä geologeille. Käyttämämme korkearesoluutioisen Flir-lämpökameran ja jälkianalysoinnin avulla voimme luotettavasti paikantaa ja osoittaa maastosta alueet joilla pohjavesi on lähellä maanpintaa. Lämpökameran 0.05°C erottelukyky mahdollistaa pohjavesipurkaumien havaitsemisen myös järvien ja jokien pintavesistä.

Yrityksen tiedot

GridJet Oy
Y-Tunnus 2614556-6

Verkkolaskutus
Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)
Verkkolaskuosoite 003726145566
OVT-tunnus 003726145566
Nordea FI 05 1215 3000 1407 83
BIC/Swift NDEAFIHH

 

 

Yhteystiedot

Helsinki-Malmin Lentoasema 10
00700 HELSINKI

Pekka Ristolainen
0400 221 331
gridjet(at)gridjet.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Polarmit Oy lentotarkastuspalvelut

Aidon One

Sitema Oy