GridJet Oy on vuonna 2014 perustettu yritys joka operoi kahdella helikopterilla - Bell 206 JetRanger III ja Robinson R44 Clipper II - kaukolämpöverkkojen lämpökamerakuvauksia sekä sähkölinjojen lentotarkastuksia ja laserkeilauksia. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Kouvolassa.

...

Kaukolämpöverkkojen lämpökamerakuvaus

Uusinta ilmaisintekniikkaa hyödyntävän korkearesoluutioisen Flir-lämpökameran sekä erikoisoptiikan avulla kyetään luotettavasti paikallistamaan vuodot ja eristevauriot kaukolämpöverkosta. Tilaaja saa kuvauksesta Flir-jälkikäsittelyohjelmiston avulla tehdyn havainnollisen raportin havaituista lämpötilapoikkeamista sekä niiden sijainneista kaukolämpöverkolla.

...

Sähköverkkojen lentotarkastus

Ammattitaitoisesti ja säännöllisesti suoritetulla lentotarkastuksella voidaan nopeasti kartoittaa sähköverkon kuntotilanne. Tilaaja saa tarkastuksesta yksityiskohtaisen raportin joka sisältää verkon kunnon ja tarvittavien kunnossapitotoimenpiteiden arvioinnin kannalta kaikki oleelliset tiedot. Käyttämämme vikahavaintojen tallennusjärjestelmä tuottaa asiakkaan verkonhallintajärjestelmään vientikelpoisen lentotarkastusraportin jo lennon aikana ja mahdollistaa kiireellisissä tapauksissa havaintotietojen lähettämisen reaaliajassa helikopterista valvomoon.

...

Sähköverkkojen laserkeilaus

Laserkeilauksella kerätyn aineiston analysoinnilla saadaan täsmätietoa sähköverkon reunapuuston ja aluskasvillisuuden raivaustarpeesta. Aineiston sisältämät erittäin tarkat valokuvat mahdollistavat myös verkon komponenttien kunnon tarkastamisen lennon jälkeen. Hyödyntämällä laserkeilauksella saatuja tuloksia voidaan tehokkaasti välttää kasvillisuuden, myrskyjen tai lumikuormien vuoksi sähkönjakelulle aiheutuvia ongelmia.

...

Pohjavesipurkaumien etsintä ja paikannus

Suoritamme lämpökameralla pohjavesipurkaumien etsintää ja kartoituksia mm. Ely-keskuksille, vesilaitoksille, pohjavesitutkimusta tekeville insinööritoimistoille sekä geologeille. Käyttämämme korkearesoluutioisen Flir-lämpökameran ja jälkianalysoinnin avulla voimme luotettavasti paikantaa ja osoittaa maastosta alueet joilla pohjavesi on lähellä maanpintaa. Lämpökameran 0.05°C erottelukyky mahdollistaa pohjavesipurkaumien havaitsemisen myös järvien ja jokien pintavesistä.

Postiosoite


Hallituskatu 26 C - 45100 KOUVOLA

SÄHKÖPOSTI


Puhelin


+ 358 400 221 331